Schooltijden & jaarkalender

Schooltijden & jaarkalender

Schooltijden / rooster

KBS Franciscus volgt een continurooster. Onze schooltijden zijn als volgt:

Dagen v/d week
Onderbouw (Groep 1-2)
Midden- bovenbouw (Groep 3 t/m 8)
Maandag
08:30 – 14:30 uur
08:30 – 14:30 uur
Dinsdag
08:30 – 14:30 uur
08:30 – 14:30 uur
Woensdag
08:30 – 12:30 uur
08:30 – 12:30 uur
Donderdag
08:30 – 14:30 uur
08:30 – 14:30 uur
Vrijdag
08:30 – 12:30 uur
08:30 – 14:30 uur

Continurooster

Alle kinderen lunchen op school. Wanneer kinderen een dieet of medicatie hebben, melden de ouders dit bij de leerkracht. Omdat wij de tussenschoolse opvang uitbesteden – zodat de leerkrachten hun pauze van een half uur kunnen nemen – vragen wij jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage.

Voorschoolse en naschoolse opvang

Ouders van KBS Franciscus maken gebruik van verschillende kinderopvangorganisaties zoals Kind & Co Ludens, Sportopvang Maarssen, Kindcentrum Bisonspoor en Norlandia. Ouders dienen hun kind zelf bij de organisatie aan te melden. Alle informatie vindt u op hun websites:

www.kindencoludens.nl

www.sportopvangmaarssen.nl

www.kindcentrumbisonspoor.nl

www.norlandia.nl

Vakantierooster & studiedagen 2023 - 2024

Hieronder vindt u het actuele vakantierooster en studiedagen waarop de kinderen vrij zijn. Meer informatie hierover vindt u in onze schoolgids.

Vakantierooster
Herfstvakantie
16 t/m 20 oktober
Kerstvakantie
25 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie
19 februari t/m 23 februari
Goede Vrijdag
29 maart
Pasen
1 april
Meivakantie
29 april t/m 10 mei
Pinksteren
20 mei
Zomervakantie
vanaf 12 juli om 12.00 uur
Studiedagen
1 november 2023
11 december 2023
2 februari 2024
2 april 2024
21 juni 2024
Groep 1&2 vrij
18 september 2023
10 november 2023
12 december 2023
8 maart 2024
21 mei 2024