Uw kind aanmelden

Uw kind aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden?

Wat fijn dat u uw kind wilt aanmelden voor onze school. Hiervoor kunt u contact opnemen met de administratie van onze school. Zij helpen u graag verder. Onze contactgegevens:

T 0346 562 629
E info@kbsfranciscus.nl

Aanname leerlingen na groep 1

Wilt u uw kind na groep 1 bij ons aanmelden? Bijvoorbeeld omdat u naar Maarssen bent verhuisd? Dat kan. Als uw kind bij ons wordt aangemeld, plaatsen wij hem of haar voorlopig in een klas (mits er geen belemmeringen* zijn).

Voordat we overgaan tot definitieve plaatsing van uw kind, is er naast een gesprek ouders/verzorgers, ook contact met de intern begeleider van de huidige school van het kind. Als de intern begeleider n.a.v. het gesprek vaststelt dat wij het betreffende kind de benodigde ondersteuning kunnen bieden, wordt het kind definitief geplaatst.

Wilt u uw kind inschrijven voor onze school? Neem dan contact op met onze administratie via de contactpagina.

*Een reden van niet-plaatsing kan zijn: de groepsgrootte van de groep waarin het kind geplaatst zou worden of de benodigde zorgbehoefte die wij als school niet kunnen bieden.