Verlof & afwezigheid

Verlof & afwezigheid
Vanaf 5 jaar zijn kinderen in Nederland leerplichtig. Zij moeten naar school. Soms kan een leerling echter afwezig zijn zonder dat er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim of spijbelen. Een leerling hoeft bijvoorbeeld niet naar school bij ziekte, een religieuze verplichting, een bruiloft of begrafenis. In onze schoolgids leest u meer over de voorwaarden rondom verlof en verzuim.

Verlof aanvragen

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind? De aanvraag moet ten minste twee weken van tevoren schriftelijk bij de directie worden ingediend. Bij de administratie van de school kunt u een verlofformulier aanvragen. U krijgt vervolgens bericht of het verlof wordt toegekend.

Bezoek medicus

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen (tandarts of doktersbezoek) dan horen wij dit graag vóór schooltijd. Wanneer een kind zonder afmelding niet op school verschijnt, neemt de leerkracht/administratie vóór 9.00 uur contact op met de ouders.