Ons team

Ons team

Medewerkers maken de school. Dat geldt in ieder geval voor onze school. Ons hechte team is elke dag bezig onze kernwaarden tot uiting te brengen. Met veel plezier en lef dagen we onze leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. En dat geldt ook voor onszelf. Want wat we uitdragen naar leerlingen, geldt ook voor het team. Er is alle ruimte om te ontwikkelen. Net zoals voor de leerlingen doen we dit op basis van vertrouwen en respect.

Samenstelling van ons team

De samenstelling van ons team verschilt van jaar tot jaar. Daarom vindt u het overzicht van de leerkrachten die op onze school werkzaam zijn in hoofdstuk 11 van de schoolgids, dat jaarlijks wordt aangepast.

Vakdocenten

Voor het vakgebied lichamelijke opvoeding is er een vakleerkracht. Deze geeft één en soms twee keer per week les aan de groepen 3 t/m 8. Ook voor catechese is er een vakleerkracht. Zij geeft catecheseles in de groepen 1 t/m 8.

Ons team

Ons team van (vak)leerkrachten, ondersteunend personeel en de directie ziet er als volgt uit:

Vacatures

Op dit moment hebben wij geen vacatures.