Maandmeno juni / juli 2023

Maandmeno juni / juli 2023

Maandmeno juni / juli 2023

10 juli 2023

Beste ouder(s), verzorger(s),

Dit is alweer de laatste maandmemo van dit schooljaar. Omdat de maand juli maar één week is, hebben we ervoor gekozen om de maanden juni en juli in één maandmemo te verwerken. Aankomende periode staat vooral in het thema van afsluiting en allerlei leuke activiteiten. Alle Cito toetsen worden weer afgenomen om te kijken welke ontwikkelingen de leerlingen hebben gemaakt, zodat gekeken kan worden waar de laatste periode en volgend schooljaar de focus op dient te liggen.

Deze maand sluiten we ook het project af met een kijkavond, gaat groep 8 op kamp, zijn er sportdagen en organiseren we weer een prachtig zomerfeest. Heel veel leuke activiteiten, waarbij we naast deze activiteiten uiteraard ook hard blijven werken. Het is nog te vroeg om iedereen alvast een fijne vakantie te wensen, dus wens ik u voor nu een gezellige en mooie maand toe.

Met vriendelijke groet, Stephan van Slooten

Formatie

Momenteel wordt er hard gewerkt om de formatie voor volgend schooljaar rond te krijgen. Deze is nagenoeg klaar, waarbij wij als school in de luxe positie zitten dat we geen vacatures hebben en zelfs leraren moeten afwijzen. Een beeld dat we in Nederland op dit moment weinig zien en zeker iets zegt over ons als school. De leraren en de intern begeleider zijn druk met de indeling van nieuw te maken groepen. Zodra dit duidelijk is, ontvangt u via ParnasSys een overzicht van de gemaakte groepen en de personele bezetting.

IEP

Twee weken geleden hebben de leerlingen van groep 8 de
uitslag van de IEP-eindtoets ontvangen. De leerlingen hebben
dit geweldig gedaan, waarbij wij als school ruim boven het
landelijk gemiddelde zitten en op veel punten onze eigen
gestelde ambities halen. Sommige leerlingen zijn boven zichzelf
uitgestegen, wat laat zien dat hard werken wordt beloond.
De leerlingen van groep 8 gaan zich nu focussen op de schoolverlatersviering in de kerk, het kamp en natuurlijk de eindmusical.

Praktisch verkeersexamen

Vorige week donderdag 25 mei hebben de leerlingen uit de groepen 7 het praktische verkeersexamen gehad. Met gelukkig prachtig weer hebben alle leerlingen die hebben deelgenomen het examen behaald. Super goed gedaan! Gefeliciteerd allemaal!

Schoolreis

Op dinsdag 23 mei reden de kinderen van groep 3 t/m 7 met 4 bussen richting Duinrell. Na een voorspoedige reis hebben zij daar genoten van alle attracties. De “Dragonfly” en de “Kikkerachtbaan” waren met name favoriet! Ook waren er gedurende de dag veel kinderen in de speeltuin te vinden op het springkussen. Sommige waaghalzen durfden in de “Falcon” of lieten zich helemaal nat worden door de “Splash”. Niet alleen de kinderen, maar ook alle hulpouders en leerkrachten hebben genoten van deze prachtige dag. Er werd afgesloten met een ijsje en daarna reden de bussen iedereen weer veilig naar huis.

De ouderraad had alles tot in de puntjes verzorgd. Heel erg bedankt!

Kleuterfeest

Dinsdag 23 mei zijn de kleuters op uitje geweest naar Avonturenboerderij Molenwaard. De kinderen hebben genoten van de shows van Fien en Teun. Ook waren er verschillende activiteiten. Zo konden de kinderen ponyrijden, kaas maken, rijden op tractors en nog veel meer! De kinderen hebben ervaren hoe het is om een echte boer of boerin te zijn voor een dag en daarom kregen de kinderen aan het eind van de dag een boerderijdiploma. Kortom, het was een geslaagd uitje! We willen bij deze nogmaals alle hulpouders ontzettend bedanken!

Spelochtend kleutergroepen

Vrijdag 2 juni hebben de kleuters spelletjesochtend. De kinderen gaan dan onder begeleiding een klein uurtje gezelschapsspelletjes spelen. Hiervoor hebben we ouders nodig die met een klein groepje kinderen spelletjes willen spelen. De leerkracht zal via Parro hulp vragen.

De kleuters mogen deze ochtend een gezelschapsspelletje van huis meenemen.

Uitnodiging kijkavond project ‘Ruim ‘t op’

De afgelopen weken zijn alle leerlingen druk bezig geweest met het thema ‘Ruim ‘t op’. De leerlingen hebben vuil geprikt en er kwam een heuse vuilnisauto om al het vuil op te halen wat de leerlingen hadden verzameld. De leerlingen hebben keihard gewerkt, veel geleerd en de prachtigste dingen gemaakt!
Dit willen wij heel graag met jullie delen en daarom nodigen wij jullie van harte uit om naar onze kijkavond te komen. Op dinsdagavond 13 juni van 18:30 tot 19:30 uur zal de school geopend zijn. Er is in de klassen van alles te bekijken over het thema afval. We hopen u allemaal te zien!

Sportochtend kleuters

Vrijdag 23 juni wordt er een sportochtend georganiseerd voor de kleutergroepen. De kleuters gaan dan drie kwartier kennismaken in de grote gymzaal! Hier kunnen de kinderen allerlei leuke gymonderdelen doen onder begeleiding van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, juf Ines. Het zou fijn zijn als er een paar ouders per groep kunnen helpen.

Opgeven kan via Parro bij de eigen groepsleerkracht.
Daarnaast worden er op het schoolplein ook nog leuke spelonderdelen georganiseerd. Een mooie sportieve ochtend om niet snel te
vergeten. We sluiten af met een ijsje en een écht sportdiploma!
Wij zijn nog op zoek naar hulpouders die ons op de sportdag willen helpen. U kunt zich opgeven in de agenda van Parro.

Sportdag groepen 3 t/m 8

Op dinsdag 27 juni vindt de jaarlijkse sportdag van groep 3 t/m 8 plaats op de atletiekbaan. De kinderen zullen verschillende sportonderdelen doen en dit jaar met een STORMBAAN! Groep6t/m8sportindeochtendengroep3t/m5/6 nade lunch. Alle kinderen nemen zelf een lunch mee naar school.

De OR zorgt deze dag voor wat extra’s om te eten en te drinken tijdens de sportdag. Voor de groepen 3, 4, 5 en 5 /6 is het belangrijk dat zij hun eigen 10-uurtje meenemen. Deze groepen krijgen het lekkers pas in de middag tijdens de sportdag. Heeft u een kind met een allergie? Zorg dan zelf even voor iets te eten en te drinken.

Bij mooi weer is het belangrijk dat de kinderen goed ingesmeerd zijn en een flesje water bij zich hebben! Wij zullen zorgen voor watertappunten waar het flesje gevuld kan worden. Sportieve kleding en goede schoenen zijn ook belangrijk.

Dit jaar sluiten we de dag gezamenlijk in de klas op school af en zijn de kinderen gewoon om 14:30 uur uit.
We kijken uit naar een mooie en sportieve dag! Welke groep is het meest sportief dit jaar? Wij zijn nog op zoek naar hulpouders die ons op de sportdag willen helpen. U kunt zich opgeven in de agenda van Parro.

Voorlopig adviesgesprek groep 7

Eind juni krijgen de leerlingen in groep 7 een voorlopig schooladvies. Dat advies is belangrijk, zodat leerlingen en ouders zich in de periode richting het eindadvies goed kunnen oriënteren op een middelbare school, maar de leerlingen ook nog gerichter aan hun eigen doelen kunnen werken. Bij het advies wordt gekeken naar hoe een leerling in de klas werkt (taak- en leerhouding), maar ook op welk niveau een leerling zit en waar hij/zij zich naar toe ontwikkelt. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 27 en donderdag 29 juni. De leerkrachten van de groepen 7 nodigen de ouders en de leerlingen hiervoor uit.

Gespreksavond

Op donderdag 29 juni zal de derde gespreksavond van dit schooljaar plaatsvinden. Indien u niet door de leerkracht bent uitgenodigd, maar wel graag gebruik zou willen maken van een gesprek tijdens de gespreksavond, kunt u dit bij de leerkracht kenbaar maken via de mail of een Parro-bericht tot uiterlijk 22 juni. Ouder(s)/verzorger(s), die kenbaar hebben gemaakt dat ze een gesprek willen, krijgen een uitnodiging via Parro en kunnen zich dan zelf inschrijven voor een openstaande tijd. Op maandag 26 juni om 08.00 uur zullen wij via Parro de plaatsen openzetten. Het is raadzaam om tussen de gesprekken van eventuele broertjes of zusjes een minimale tijd van 10 minuten in te plannen. Dit voor een zo soepel mogelijke doorstroom.

Wenmoment nieuwe groep

Op woensdag 28 juni is er ‘s ochtends een wenmoment. Alle leerlingen gaan wennen aan nieuwe klasgenoten en leerkracht(en) in het lokaal waar ze in het schooljaar 2023-2024 les krijgen. Op deze manier gaat iedereen met een geruster gevoel de vakantie in. De leerlingen starten ‘s ochtends gewoon in de eigen groep. Het wenmoment vindt in de loop van de ochtend plaats.

Zomerfeest: Save the date!

Op woensdag 28 juni is er weer een spetterend zomerfeest op het plein van de Franciscus.
Alle kinderen worden mét hun ouder(s) van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het feest is van 15.00 uur tot 17.00 uur. Verdere informatie volgt nog….

Showtime

Het is bijna zover…. op donderdag 6 juli is het weer “Showtime” op de Franciscus.
Het thema is dit jaar “Around the world”. De groepen 3 t/m 7 gaan de komende periode aan het werk om een mooie act neer te zetten die ze op het grote plein voor elkaar, de groepen 1 en 2 en de ouders op gaan voeren.

Hierbij een schema van de tijden:
9.00-9.30 uur: groep 3A, groep 4B, groep 5, groep 6 en groep 7A 10.00-10.30 uur: groep 3B, groep 4A, groep 5/6 en groep 7B
We hebben er heel veel zin in!

Slippers

Tijdens de mooie dagen die we al hebben gehad zagen we veel leerlingen met slippers naar school toe komen. Uiteraard prima om deze te dragen, waarbij wel rekening moet worden gehouden dat leerlingen hierdoor soms wat minder goed kunnen rennen, spelen en vaker struikelen. Uiteraard bent u vrij om hier zelf keuzes in te maken, maar wellicht goed om mee te nemen.

Culturele activiteiten

Stichting Cultuurpromotie Gezinnen heeft voor leerlingen en ouders/verzorgers in Domstad Kids een ladder gemaakt met culturele activiteiten. Voor de maand juni staan er veel leuke uitjes op zoals genieten van een rondje midgetgolfen in Woerden (gratis), meedoen aan de Open Boerderijdagen of deelnemen aan betaalbare workshops. Op Kastelendag kun je een kasteel bezoeken, en op 5 juni kun je meedoen met de slootjesdagen. Daarbij zijn er natuurlijk tal van tips voor musea en theaters. Hierbij de link:Domstad Kids t/m juni.

Gevonden voorwerpen

Op school bewaren wij gevonden voorwerpen, die bijvoorbeeld zijn achtergebleven bij de gymles of op het schoolplein. Vanaf dinsdag 6 juni staat de ‘gevonden voorwerpenbak’ binnen in de gang bij de nooddeur van het grote plein en mag u kijken of er vermiste spullen van uw kind hierin bewaard zijn gebleven. De bak blijft staan tot de zomervakantie, daarna zullen de kledingstukken in de kledingbak gedaan worden.

Medezeggenschapsraad (MR)

Door de medezeggenschapsraad (MR) worden leerkrachten en ouders betrokken bij het beleid van de school. In de MR zitten drie leerkrachten en drie ouders. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school.
De MR behandelt in principe geen individuele kwesties, maar wel aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

De volgende vergadering is maandag 19 juni. De notulen van onze vergaderingen zijn te vinden op de website van de school. Heeft u vragen, ideeën, suggesties, zaken waartegen u aanloopt of die u liever anders ziet? Laat het ons weten via mr@kbsfranciscus.nl.

Ouderraad

Naast de medezeggenschapsraad hebben wij op school ook een zeer betrokken ouderraad. Als ouders bent u verenigd in een oudervereniging, bij ons ouderraad genoemd. De ouderraad is actief bij de organisatie van allerlei activiteiten. Samen met het team organiseren ze bijv. de schoolreis, het kleuterfeest, de feesten van Kerstmis en Pasen en nog veel meer. Bent u geïnteresseerd wat de ouderraad allemaal doet, dan kunt u een mail sturen naar or@kbsfranciscus.nl.

De volgende OR vergadering is gepland op maandag 19 juni.

Rapportmappen

Op donderdag 22 juni krijgen de leerlingen hun laatste rapport van dit schooljaar. Alle leerlingen vanaf groep 2 hebben hiervoor een bewaarmap gekregen die alle schooljaren zal worden gebruikt. Mocht u de rapportmap nog niet hebben ingeleverd bij de leerkracht, zou u dit dan zo spoedig mogelijk willen doen? Alvast bedankt.

Fietsplekken

Wij merken dat er steeds meer leerlingen op de fiets naar school komen, maar geen fietsplek toegekend hebben gekregen. Onze school heeft niet
voldoende fietsplekken voor alle leerlingen. We vragen ouders en
leerlingen dan ook om lopend (of evt. met de auto) naar school te

komen. Mocht u verder weg wonen en heeft u geen andere
oplossing, dan kunt u in aanmerking komen om een aanvraag te
doen voor een fietsplek.
De leerlingen die voor dit schooljaar op de lijst staan krijgen begin
van het nieuwe schooljaar een brief met de vraag of de fietsplek
nog nodig is of eventueel kan worden ingeleverd. Mocht u geen brief hebben ontvangen in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar, dan heeft uw kind geen fietsplek. U kunt als dit noodzakelijk is wel een aanvraag doen door een mail te sturen naar administratie@kbsfranciscus.nl

Administratie

Als uw kind een broertje of zusje heeft dat in het jaar 2024 of 2025 de leeftijd van 4 jaar bereikt en nog niet ingeschreven staat bij ons op school, verzoeken wij u een inschrijfformulier op te halen bij de administratie.
Heeft u verhuisplannen voor of in het volgend schooljaar, dan willen wij dat ook graag weten. Ook hiervoor is een formulier aanwezig bij de administratie. U kunt ook een mail sturen om een formulier aan te vragen naar administratie@kbsfranciscus.nl.

Ziekmeldingen
Onze school is bereikbaar op telefoonnummer 0346-562629.

U krijgt altijd een keuzemenu. Kies een 0 als u uw kind wilt ziek melden. U hoort dan het antwoordapparaat waar u een boodschap kunt achterlaten. Kies een 1 als u iemand van het team of de directie wilt spreken.

Jarige personeelsleden in juni / juli:

  • ●  Juf Michelle
  • ●  Juf Anne-Marie
  • ●  Juf Hanaa

dinsdag 13 juni zaterdag 24 juni zondag 2 juli

Van harte gefeliciteerd allemaal! Een fijne dag en nog vele gezonde jaren toegewenst!

AGENDA JUNI/JULI 2023

dinsdag 30 mei t/m donderdag 15 juni

Cito-toetsen in de leerjaren 3 t/m 7

vrijdag 2 juni

Spelochtend kleutergroepen.

donderdag 8 juni

Schoolverlatingsviering groep 8 in de ochtend.

vrijdag 9 juni

Juf Maartje en juf Eveline vieren vandaag hun verjaardag in de klas. De kinderen hoeven geen 10-uurtje mee te nemen.

dinsdag 13 juni

Kijkavond afsluiting project ‘Ruim ‘t op’ van 18:30-19:30 uur.

woensdag 14 juni

Vanmorgen is de 4e leerlingenraad van het schooljaar.

donderdag 15 juni

Vanavond vergadert de GMR.

vrijdag 16 juni

Vandaag is er een studiedag voor de leerkrachten. Iedereen is vrij.

maandag 19 juni

Vanavond vergadert de or/mr op school.

woensdag 21 juni

Groep 5/ 6 brengt vandaag een bezoek aan Fort Maarsseveen van 10:30 uur tot 12:00 uur. Ouders die kunnen rijden kunnen zich opgeven via Parro.

Vandaag gaat groep 8 op kamp met de fiets naar Austerlitz. Heel veel plezier!

donderdag 22 juni

Vandaag krijgt iedereen zijn/haar rapport mee naar huis. Groep 8 krijgt het rapport op de avond van de musical.

vrijdag 23 juni

Vanmiddag hebben de kleutergroepen een sportochtend.

Vandaag vieren juf Babette en juf Sylvia hun verjaardagen in de klas. De kinderen hoeven geen tienuurtje mee te nemen naar school.
Ook gaat groep 5 /6 in de ochtend naar een boerderij in Loenen aan de Vecht van 09:00 uur tot 12:00 uur. Graag oude kleding aan. Ouders die kunnen rijden, kunnen dit opgeven via Parro.

Groep 8 komt weer terug van kamp.

dinsdag 27 juni

Vandaag hebben de groepen 3 t/m 8 sportdag.

Vanavond hebben de leerlingen van de groepen 7 het adviesgesprek.

woensdag 28 juni

Wenmoment nieuwe groep.

Vandaag vieren juf Joyce en juf Jiske hun verjaardag in de klas. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen.

Vandaag vieren juf Mirella en juf Anita ook hun verjaardagen in de klas. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen.

Ook vieren juf Noëlle en juf Ivanka hun verjaardagen in de klas. De kinderen hoeven deze dag geen 10-uurtje mee te nemen.

Zomerfeest! Van 15:00 uur t/m 17:00 uur.

donderdag 29 juni

Vanavond is de 3e gespreksavond van dit schooljaar.

Vanavond hebben de leerlingen van groep 7 het adviesgesprek.

dinsdag 4 juli

Vanavond vindt de musical voor groep 8 plaats op het Niftarlake College. De leerlingen moeten om 18:15 uur aanwezig zijn. De deuren gaan voor het publiek om 18.45 uur open en de musical start om 19.00 uur.

Om 21.00 uur worden de leerlingen met hun ouders op school verwacht voor de afscheidsavond met aansluitend een spetterend discofeest tot 22.30 uur. Voor de ouders van groep 8 is er gelegenheid om op het plein een drankje te nuttigen.

woensdag 5 juli

Uitzwaaien groepen 8 om 12:00 uur op het grote plein.

donderdag 6 juli

Showtime voor de groepen 3 t/m 7.

vrijdag 7 juli

Vandaag is iedereen om 12:00 uur uit!
Een hele fijne zomervakantie allemaal en graag tot maandag 21 augustus!