Maandmemo maart 2023

Maandmemo maart 2023

Maandmemo maart 2023

1 maart 2023

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Na een intensieve week voor de leerkrachten met alle voortgangsgesprekken over de leerlingen, start vanmiddag officieel de vakantie. We hebben met elkaar de week feestelijk afgesloten door het vieren van carnaval een weekje op te schuiven, waarbij we in een heuse optocht door de wijk hebben gelopen. Langzaamaan wordt er achter de schermen al gewerkt naar de eerste voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar, waarbij we in de volgende maandmemo beginnen met het vakantierooster voor volgend schooljaar. De weken vliegen voorbij, dus is het belangrijk om te genieten van het moment. Voor nu wens ik iedereen een fijne vakantie en graag tot 6 maart.

Met vriendelijke groet,

Stephan van Slooten

 

Carnaval

Op vrijdag 24 februari hebben we carnaval gevierd in ’t Blubbergat. Dit is de naam die we sinds 2020 voor KBS Franciscus gebruiken tijdens carnaval. Wat was het een groot feest! De optocht was erg leuk met zoveel toeschouwers die aan de kant stonden. In de gymzaal hebben we met zijn allen gehost en was er een DJ om gezellige carnavalsplaatjes te draaien! Ook in de klassen was het erg gezellig met leuke activiteiten. Alaaf! Tot volgend jaar!

 

Rapportmappen

Op vrijdag 17 februari kregen de leerlingen vanaf groep 3 het eerste rapport van dit schooljaar mee. De leerlingen hebben hiervoor een bewaarmap gekregen die alle schooljaren zal worden gebruikt. Deze map mag u thuis bewaren tot aan het volgende rapport. Tegen die tijd krijgt u via de leerkracht de oproep om de rapportmap weer mee naar school te geven.

 

Luizen

Wilt u thuis uw kind(eren) controleren op luizen na de voorjaarsvakantie? Mochten er luizen geconstateerd worden bij uw kind, wilt u dan de Maandmemo KBS Franciscus maart 2023 1 leerkracht(en) op de hoogte brengen door een mail of Parro te sturen? Alvast bedankt.

 

Spelochtend kleutergroepen

Woensdag 8 maart hebben de kleuters spelletjesochtend. De kinderen gaan dan onder begeleiding een klein uurtje gezelschapsspelletjes spelen. Hiervoor hebben we ouders nodig die met een klein groepje kinderen spelletjes willen spelen. De leerkracht zal via Parro hulp vragen. De kleuters mogen deze ochtend een gezelschapsspelletje van huis meenemen.

 

Talentenatelier

Iedere leerling heeft talenten en deze verschillen van elkaar. De ene leerling vindt koken heel leuk, de andere leerling houdt meer van knutselen of timmeren. Om deze talenten te ontwikkelen, en om eens een talent te ontdekken waarvan je niet eens wist dat je die in je had, hebben we het talentenatelier opgezet. De eerste ronde in november was al een groot succes. Maandag 13 maart start de tweede ronde. Wij zijn enorm benieuwd naar alle talenten van iedereen en hebben er heel veel zin in!

 

Week van de Lentekriebels

De ‘Week van de Lentekriebels’ is een projectweek over weerbaarheid, relaties en seksualiteit in het basisonderwijs. Deze projectweek is van maandag 20 maart tot en met vrijdag 24 maart. De basis voor relatievorming en gezond seksueel gedrag wordt gelegd lang voordat van seksuele relaties sprake is. Bovendien ervaren kinderen al op jonge leeftijd verliefdheid en seksuele gevoelens. In elke groep komen onderwerpen aan de orde die passen bij de leeftijd. Over kriebels in je buik, het verschil tussen vriendschap en verliefdheid en waar die schattige lammetjes, maar ook baby’s, vandaan komen. Wilt u als ouder meer weten over de week van de lentekriebels? Klik dan op deze link.

 

Palmpaasstokken

Vrijdag 31 maart gaan alle leerlingen van de groepen 3 palmpaasstokken brengen naar bewoners van verpleeghuis Snavelenburg in Maarssen-Dorp. De leerkrachten sturen binnenkort via Parro een bericht naar de ouders met de vraag of er hulpouders zijn die in de ochtend mee kunnen rijden met een groepje naar Snavelenburg. Meer informatie volgt.

 

Leerlingenraad

Op KBS Franciscus werken wij met een leerlingenraad, waarbij de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 vertegenwoordigt zijn. De leerlingen die zitting hebben in de leerlingenraad zijn gekozen uit- en door de leerlingen van de groep. De leerlingenraad heeft als doel:

  • Leerlingen mee te laten denken en praten over schoolzaken.
  • Leerlingen leren een positief kritische en constructieve houding aan te nemen.
  • Leerlingen ervaren dat zij een vertegenwoordiger kunnen zijn van hun klas naar de schoolorganisatie.
  • De leerlingen krijgen een grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel m.b.t. de school.
  • Leerlingen leren wat er komt kijken bij een vergadering (overleggen, discussiëren en samenwerken).

De notulen van de vergadering worden altijd besproken in de klas en opgehangen op het prikbord van de leerlingenraad. De eerstvolgende vergadering van de leerlingenraad is op maandag 20 maart.

 

Medezeggenschapsraad (MR)

Door de Medezeggenschapsraad (MR) worden leerkrachten en ouders betrokken bij het beleid van de school. In de MR zitten drie leerkrachten en drie ouders. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele kwesties, maar wel aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. De volgende vergadering is dinsdag 21 maart. De notulen van onze vergaderingen zijn te vinden op de website van de school. Heeft u vragen, ideeën, suggesties, zaken waartegen u aanloopt of die u liever anders ziet? Laat het ons weten via mr@kbsfranciscus.nl of spreek één van ons aan op het schoolplein.

 

Kangoeroe wedstrijd

Op donderdag 16 maart vindt de Kangoeroe reken -en wiskundewedstrijd plaats. De leerlingen van het Leerplein uit de groepen 5 t/m 8 gaan deze wedstrijd aan en spelen dit tegen elkaar en tegen andere leerlingen van andere scholen. In Nederland doen ongeveer 110.000 leerlingen mee (wereldwijd 6,5 miljoen!) en het is daarmee de grootste reken- en wiskundewedstrijd. Als we winnen zal de wedstrijd een vervolg krijgen in juni bij de finale.

 

Jarig personeelslid in maart:

 

●      Juf Joyce donderdag 16 maart

 

Van harte gefeliciteerd! Een fijne dag en nog vele gezonde jaren toegewenst!

 

 

Agenda maart

maandag 6 maart Vandaag gaan vanaf 08.20 uur de schooldeuren weer open na een heerlijke vakantie.
dinsdag 7 maart Vandaag gaan de kleutergroepen 1, 1-2b en 1-2c naar de kinderboerderij.

Marjolein van de bibliotheek op school komt in verschillende klassen een boekpromotie geven ter bevordering van de leesmotivatie.

woensdag 8 maart

 

Spelochtend in de kleutergroepen 1,1-2a, 1-2b en 1-2c.
donderdag 9 maart Vanavond heeft de GMR haar derde vergadering van het schooljaar.
maandag 13 maart Vandaag gaat groep 1-2a naar de kinderboerderij.

 

Start van het talentenatelier.

donderdag 16 maart De leerlingen van het Leerplein doen mee met de W4 Kangoeroewedstrijd.
maandag 20 maart Vanmorgen is de vergadering van de leerlingenraad.
maandag 20 maart t/m vrijdag 24 maart Week van de Lentekriebels.

Deze week gaan een aantal leerlingen per klas naar de bibliotheek om boeken uit te zoeken voor de klassenbibliotheek.

dinsdag 21 maart Vanavond vergadert de OR/MR voor de vierde keer dit schooljaar.
vrijdag 24 maart Onderbouwdag. De leerlingen van de groepen 1, 1-2A, 1-2B en 1-2C zijn vandaag vrij.
woensdag 29 maart Groep 7b gaat op excursie naar het Vechtstreekmuseum. De kinderen mogen deze dag met de fiets naar school komen.
vrijdag 31 maart Groepen 3 brengen Palmpaasstokken naar verpleeghuis Snavelenburg.