Maandmemo januari 2023

Maandmemo januari 2023

Maandmemo januari 2023

1 januari 2023

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Tijdens het schrijven van deze Maandmemo worden alle kerstspullen in de school door leerlingen en ouders opgeruimd en zitten we nog in het jaar 2022. Het opruimen en weghalen van de kerstspullen geeft het gevoel dat kerst al voorbij is, terwijl dit nog moet beginnen. Vanmiddag start de kerstvakantie en is de school kaal en leeg. Deze lege en opgeruimde school geeft goed weer dat we na de vakantie weer fris starten en er een nieuw jaar begint. Ondanks dat de vakantie nog moet beginnen kijk ik weer uit naar deze start om de rest van het jaar samen met het team goed onderwijs neer te zetten.

Namens het team wil ik u hartelijk danken voor het afgelopen jaar, wens ik u mooie dagen en zie ik u graag weer gezond en wel in het nieuwe jaar terug op school.

Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten

 

Inzameling Voedselbank

Wij willen alle ouder(s), verzorger(s) en leerlingen hartelijk bedanken voor de inzameling van etenswaren en verzorgingsproducten voor de Voedselbank. Er zijn heel veel volle kratten met levensmiddelen gevuld. Dit is op vrijdag 23 december opgehaald door de Voedselbank en gedoneerd aan de gezinnen. In deze drukke tijd rond Kerstmis is het hartverwarmend te zien dat zoveel ouders en kinderen hebben gedoneerd! De Voedselbank is heel blij met deze zeer welkome donatie. Zo worden er veel gezinnen blij gemaakt met iets extra’s tijdens de feestdagen!

 

Foto’s en beeldopnamen bij activiteiten

Bij het maken van opnamen bij vieringen of andere schoolactiviteiten door ouder(s)/verzorger(s) verzoeken wij alleen eigen kinderen op de foto te zetten. Beeldmateriaal waar anderen op staan mag zonder toestemming niet zichtbaar via social media worden verspreid. We vragen hierbij ieders eigen verantwoording te nemen en zich aan de wet te houden en de privacy van een ander niet te schenden.

 

Showtime kleutergroepen

Woensdag 21 december gaven de kleuters een optreden (showtime). Ze hebben het kerstverhaal uitgespeeld en kerstliedjes gezongen. Er kwamen veel vaders, moeders, opa’s en oma’s kijken. Iedereen heeft genoten van de voorstelling!

 

Kerstviering en kerstdiner

Afgelopen donderdag was er een sfeervolle kerstviering in de Verrijzeniskerk, waar een aantal leerlingen het kerstverhaal heeft uitgespeeld in de kerk. Door middel van ‘Lucia’ is het licht rondgebracht in de wereld met de boodschap dat iedereen licht nodig heeft.
In de avond hebben we een gezellig kerstdiner gehad, waarbij de leerlingen werden verwelkomd door het orkest van de Franciscus. Alle leerlingen hadden voor het eten enorm hun best gedaan en iedereen zag er stralend uit. In alle groepen was er een fijne sfeer. Een mooie afsluiting van de kerst op de Franciscus!

 

Cito-toetsen

Alle leerlingen (groep 3 t/m 8) krijgen halverwege januari tot en met de eerste week van februari verschillende Cito toetsen. Daarmee brengen wij, naast observatie, gesprekken en methodegebonden toetsen, de leeropbrengsten van de leerlingen en groepen in kaart. Met deze informatie kunnen wij de lessen afstemmen op de onderwijsbehoefte van de groep en van uw kind(eren). In februari schrijven alle leerkrachten het eerste rapport voor uw kind(eren). Daardoor is het tot het, rapport wordt meegegeven, even niet mogelijk om de resultaten van Cito en het rapport in te zien via het Ouderportaal. Na het rapport zal u worden uitgenodigd voor een oudergesprek in de week van 20 februari en zal het Ouderportaal weer volledig worden opengezet.

 

Informatie-avond voor zij-instromers

Mocht u of iemand in uw netwerk geïnteresseerd zijn om te gaan werken in het onderwijs als zij-instromer of aspirant-leerkracht en bent u bereid om een opleiding te volgen, dan vindt er op maandag 30 januari 2023 een informatieavond plaats op de Marnix Academie in Utrecht. In de bijlage van deze Maandmemo is de flyer toegevoegd met alle informatie en kunt u zich aanmelden voor deze avond. Mocht u interesse hebben, dan zien wij u graag 30 januari in Utrecht.

 

Luizen

Wij willen u vragen of u thuis uw kind(eren) wilt controleren op luizen. Mochten er luizen geconstateerd worden bij uw kind, wilt u deze dan behandelen en de leerkracht op de hoogte stellen door een mail of Parro te sturen? Alvast bedankt.

 

Gouden- en Zilveren weken

Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. De eerste weken aan het begin van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd. Deze weken zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming en fijne sfeer. Leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht(en) en de regels. Op school maken we hierbij gebruik van de Kanjertraining. De weken na de kerstvakantie worden de Zilveren Weken genoemd. Met name de fase van storming (posities in de klas worden ingenomen) kan zorgen voor onrust in de groep. Dit is een goed moment om weer extra aandacht te besteden aan de sfeer in de klas. Tijdens de Zilveren Weken wordt samen opnieuw de norm bepaald en wordt er samen gewerkt aan het vertrouwen, actief luisteren en onderlinge afspraken.

 

De Nationale Voorleesdagen 2023

Dit schooljaar zijn De Nationale Voorleesdagen van woensdag 25 januari t/m zaterdag 4 februari. Wij wijzen u graag op de site www.nationalevoorleesdagen.nl

‘Maximiliaan Modderman viert een feestje’ is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2023. Een uitbundig en herkenbaar verhaal voor alle kinderen die er wel eens een rommeltje van maken. Geschreven door Joukje Akveld en geïllustreerd door Jan Jutte. Het prentenboek zal centraal staan tijdens De Nationale Voorleesdagen.

 

Kwadraad Maatschappelijk Werk

Op donderdag 12 januari om 20.00 uur is er een live webinar Creatief
opvoeden met een kleine beurs. Deze webinar is gericht op ouders met kinderen t/m 14 jaar:

‘Als je niet veel geld te besteden hebt kan het je behoorlijk bezighouden:
hoe zorg je ervoor dat jouw kind, ook als er niet veel te besteden is, met
zelfvertrouwen en een goed gevoel opgroeit? Het kan als een behoorlijke uitdaging voelen om met weinig geld toch iets van vakanties, vrije momenten en verjaardagen te maken. In deze webinar gaan we met elkaar kijken naar hoe je dat voor elkaar kunt krijgen en wat helpt om voor jezelf met een goed gevoel je kinderen groot te brengen. Tischa neemt u, met haar ervaring als kind met een moeder in de bijstand én vanuit haar vakgebied als psycholoog en opvoedkundige mee in hoe u hier als ouder de weg in vindt. Een webinar vol herkenning, erkenning, begrip en praktische handvatten.

Aanmelden kan via: www.kwadraad.nl/webinars.

Na de aanmelding krijgt u een ontvangstbevestiging met een link voor
deelname, op de dag zelf ontvangt u een herinnering.

 

Jaarverslag MR

De leden van de MR (medezeggenschapsraad) vergaderen een aantal keren per jaar bij ons op school. Afgelopen maand is het jaarverslag van de MR over 2021-2022 goedgekeurd. Deze treft u op de website van onze school.

 

Open dagen VO

Hieronder treft u een overzicht van alle open dagen en lesmiddagen op de VO scholen in de omgeving voor ouders en leerlingen van groep 8. Voor sommige open lesmiddagen dient u zich aan te melden. Dit staat vermeld op de website van de school.

 

Rientjes Mavo

(vmbo-tl)

Open avond: Donderdag 19 januari van 19.00-21.00 uur.

 

Escape the Classroom voor groep 8 leerlingen:

Woensdag 25 januari van 14.45-16.30 uur.

Niftarlake College

(vmbo-tl, havo, vwo)

Open lesmiddag: Woensdag 11 januari van 14.00-16.00 uur.

Open lesmiddag O&O: Dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 januari van 14.00-16.00 uur.

Open dagen: – Vrijdag 10 februari van 17.00-20.00 uur.

– Zaterdag 11 februari van 10.00-13.00 uur.

Broklede

(tweetalig) havo en vwo

Lesmiddag: Dinsdag 18 januari van 14.30 uur – 16.00 uur.

Open Huis: Zaterdag 21 januari van 10.00 uur – 14.00 uur.

Broeckland College

(vmbo-b, vmbo-k, vmbo-T)

Open dag: Zaterdag 21 januari van 10.00-13.00 uur.
Yuverta

(vmbo-b, vmbo-k, vmbo-gl

Open avond: Dinsdag 24 januari van 18.30-20.30 uur.

 

Open lesmiddag: Woensdag 1 februari om 13.00 uur.

Volt

(vmbo-b, vmbo-k, vmbo-tl, havo)

Open dag: Woensdag 18 januari van 16.00-20.00 uur

Masterclass: – Woensdag 25 januari van 15.00-17.00 uur (Kunst en Cultuur)

Masterclass: – Woensdag 8 februari van 15.00-17.00 uur (Koken en bakken)

Open lesmiddag: Woensdag 1 februari van 14.30-16.30 uur.

Open lesmiddag sport: Vrijdag 10 februari van 14.30-16.30 uur.

Online informatieavond: Woensdag 1 februari

Amadeus Lyceum

(vmbo-tl, havo, atheneum, gymnasium)

Open avond: Vrijdag 27 januari van 18.00-21.00 uur.

Open ochtend: Zaterdag 28 januari van 10.00-13.00 uur.

Open lesmiddag 2: Woensdag 1 februari van 13.15-15.30 uur

Leidsche Rijn College

(havo, atheneum, gymnasium)

Open avond: Donderdag 19 januari van 17.00-21.00 uur.

Open middag: Vrijdag 20 januari van 15.00-18.00 uur.

Open lesmiddag gymnasium + havo/vwo:

Woensdag 1 februari (aanmelden na de kerstvakantie).

Open lesmiddag havo/vwo + TTO (tweetalig):

Woensdag 8 februari (aanmelden na de kerstvakantie).

Online informatieavond ouders groep 8:

Maandag 13 februari van 19.30-20.30 uur

 

Jarige personeelsleden in januari:

●      Juf Jolanda Schoe op donderdag 5 januari

●      Juf Jiske Stam op vrijdag 20 januari

●      Juf Babette Philips op dinsdag 24 januari

Van harte gefeliciteerd! Een fijne dag en nog vele gezonde jaren toegewenst!

 

Agenda januari

maandag 9 januari De eerste schooldag in 2023. Om 08.20 uur gaan de schooldeuren open.
donderdag 12 januari Vandaag gaat groep 5 op de fiets naar de bibliotheek om boeken te lenen.
maandag 16 januari Vandaag gaan groep 8 om 09.00 uur en groep 4b om 11.15 uur naar de bibliotheek.
maandag 16 januari t/m 3 februari Deze weken zijn er Cito-toetsen in de groepen 3 t/m 8.
dinsdag 17 januari Groep 3b gaat naar bibliotheek. Als er ouders zijn die willen rijden kunt u zich opgeven bij de leerkracht.
donderdag 19 januari Groep 5-6 gaat vandaag op de fiets naar de bibliotheek.

Dit bezoek is van 9.00 uur tot 9.45 uur.

De kinderen moeten deze ochtend hun fiets mee naar school nemen!

Als er nog ouders zijn die mee willen fietsen, dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht.

Groep 4a gaat ook naar de bibliotheek van 10.15 uur tot 11.15 uur. Ouders die kunnen rijden kunnen zich opgeven bij de leerkracht.

maandag 23 januari Vandaag gaan de groepen 4a en 4b naar Slot Zuylen. Het onderwerp is:”Wie woont of werkt waar?” Als er ouders zijn die willen rijden, graag opgeven bij de leerkracht.
woensdag 25 januari Vandaag starten De Nationale Voorleesdagen, ook op school zullen we extra aandacht besteden aan voorlezen.
maandag 6 februari Studiedag team, vandaag zijn alle leerlingen vrij.