Maandmemo februari 2023

Maandmemo februari 2023

Maandmemo februari 2023

1 februari 2023

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Tijdens het schrijven van deze maandmemo ben ik gelijktijdig bezig met het regelen van vervangingen voor een aantal leerkrachten die vanwege Corona afwezig zijn. Ondanks dat Corona voor velen iets is wat achter hen ligt, worden we er op deze momenten helaas weer aan herinnerd dat het nog niet weg is. Gelukkig lukt het voor nu om alles intern weer op te vangen, maar dienen we er ook rekening mee te houden dat we niet alles kunnen opvangen en leerlingen wellicht over moeten gaan op thuisonderwijs. Uiteraard gaan we uit van het positieve en maken we er een mooie winterperiode van met volgende week de fotograaf en over een aantal weken een gezellig carnavalsfeest.

Met vriendelijke groet,

Stephan van Slooten

 

Personeel

Meester Peter is op vrijdag 6 januari trotse vader geworden van een dochter: Ruby Mae! Na een aantal weken van verlof zal Meester Peter op woensdag 8 februari weer gaan beginnen in groep 7a.

‘Onze’ juf Angelique is genomineerd als IB-er van het jaar! Een intern begeleider speelt een belangrijke rol in de organisatie bij de juiste ondersteuning van ieder kind op school en is verantwoordelijk voor alle zorg binnen de school. Juf Angelique doet dit bij ons op school samen met de leerkrachten, ondersteuners, ouders en leerlingen, waarbij ze zoekt naar wat nodig is om een leerling zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Juf Angelique doet dit vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid en neemt de tijd voor een optimale samenwerking. Voor ons heeft juf Angelique sowieso al gewonnen, maar niettemin zijn we super trots op haar!

 

Studiedag

Op maandag 6 februari hebben we met het team een studiedag over Robotica. Daarnaast gaan we aan de slag met het analyseren van de toetsen en gaan we met elkaar in gesprek over de kindgesprekken die we voeren, waarbij de leerlingen eigenaarschap nemen over hun werk. Als laatste gaan we met elkaar verder in gesprek over de executieve functies bij leerlingen.

 

Rapportmappen

Op vrijdag 17 februari krijgen de leerlingen vanaf groep 3 hun eerste rapport van dit schooljaar. Alle leerlingen hebben hiervoor een bewaarmap gekregen die alle schooljaren zal worden gebruikt. Wilt u uw zoon/dochter vragen om de rapportmap zo spoedig mogelijk in te leveren bij de leerkracht? Hartelijk dank daarvoor.

 

Rapportgesprekken/definitieve adviezen

De oudergesprekken over het rapport zullen plaatsvinden op dinsdag 21 en donderdag 23 februari. Omdat we het belangrijk vinden om alle ouder(s)/verzorger(s) minimaal twee keer per jaar te spreken worden alle ouder(s)/verzorger(s) uit de groepen 3 t/m 7 uitgenodigd voor het eerste rapportgesprek. U kunt zich op een voor u geschikte tijd inschrijven via Parro vanaf maandag 13 februari 08.00 uur tot donderdag 16 februari 16.00 uur. Leerlingen vanaf leerjaar 5 zijn welkom om aan te sluiten bij het gesprek, omdat we het belangrijk vinden om de leerlingen actief bij hun eigen leerproces te betrekken.

De leerlingen uit de groepen 1-2 ontvangen geen rapport. Zij krijgen dit aan het einde van het schooljaar. Indien leerkrachten het nodig achten worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een voortgangsgesprek.

De leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van groep 8 ontvangen een uitnodiging van de leerkrachten voor het definitieve adviesgesprek.

 

Ouderportaal

Op KBS Franciscus werken we met het administratieprogramma en het leerlingdossier van ParnasSys. Sinds een aantal jaar hebben ouders en verzorgers, via het ouderportaal, ook toegang tot de gegevens van hun kind(eren). U kunt diverse zaken inzien zoals: persoonlijke gegevens, absentie, methode onafhankelijke toetsen (Cito) en het schoolrapport. U kunt inloggen via https://ouders.parnassys.net of door de app te downloaden op één van uw devices. U kunt inloggen met het e-mailadres en wachtwoord die u heeft ingevoerd bij het instellen van het account. Het is niet mogelijk om de eigen gebruikersnaam aan te passen. U kunt uw gebruikersnaam opvragen via de inlogpagina. Als u daar op gebruikersnaam vergeten klikt, kunt u uw e-mailadres opgeven en wordt uw gebruikersnaam naar uw e-mailadres gestuurd. Dit e-mailadres moet wel aan het ouderportaal-account gekoppeld zijn. Een nieuw wachtwoord kunt u ook via de inlogpagina aanvragen via wachtwoord vergeten. U ontvangt vervolgens een e-mail met daarin een link om een nieuw wachtwoord aan te maken. Mocht het niet lukken, dan kunt u een e-mail sturen naar onze administratief medewerker. Zij is te bereiken via administratie@kbsfranciscus.nl Wij willen ouders en verzorgers ook vragen als er gegevens veranderen, zoals telefoonnummers, een adres of medische gegevens dit hier ook in te veranderen zodat alles in ons systeem op orde is. Alvast bedankt.

 

Gezondheidsonderzoek GGD groep 2 en groep 7

Alle kinderen in Nederland krijgen rond hun 5e of 6e jaar een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek bij de GGD. Dit onderzoek sluit aan op de onderzoeken die u op het consultatiebureau heeft gehad. De assistente van de GGD komt op school voor de leerlingen uit de kleutergroepen die geboren zijn tussen 01-11-2017 t/m 28-02-2018. Deze onderzoeken zullen op school plaatsvinden op dinsdag 14 en donderdag 16 februari. De groepen 7 zijn ingepland voor de onderzoeken op school op donderdag 16, vrijdag 17, maandag 20, dinsdag 21 en donderdag 23 februari. Bij de uitnodigingsbrief die ouders krijgen zitten twee vragenlijsten. U kunt deze vragenlijsten digitaal invullen. Als een ouder de voorkeur geeft aan het invullen van een papieren vragenlijst kan dit. Deze vragenlijst zal dan op school worden ingeleverd. De assistente zal deze vragenlijsten ophalen. Onderdeel van de vragenlijst is namelijk het geven van toestemming voor het onderzoek. Zonder vragenlijst heeft de GGD geen toestemming om het onderzoek uit te voeren.

 

Carnaval 24 februari

We vieren dit jaar carnaval een weekje later dan dat ze in het zuiden van het land doen, namelijk op vrijdag 24 februari. Iedereen mag zich naar eigen wens verkleden. Wij stellen het op prijs dat zwaarden en pistolen thuis blijven. Dit jaar willen wij met alle klassen een optocht houden door de wijk. De ouders mogen daarbij meelopen en de optocht begeleiden door middel van het maken van muziek. De optocht begint bij school en eindigt bij de gymzaal, hier nemen de ouders afscheid en gaan de leerlingen door met het vieren van het feest op school en in de klassen. Alle groepen hebben tot 12.30 uur school en zijn ‘s middags vrij. De kinderen krijgen van de ouderraad iets lekkers te eten en te drinken en hoeven dus geen 10-uurtje mee te nemen. Als uw kind een voedselallergie heeft en geen chips mag, willen wij u vragen om zelf iets lekkers mee te geven voor deze dag. Wilt u ook aan de leerkracht via Parro doorgeven dat uw kind geen chips mag? Graag ontvangen wij vóór 10 februari hierover bericht.  Alvast bedankt. We gaan er een feestelijke dag van maken!

Met vriendelijke groeten,

De carnavalscommissie

 

Vrijwillige TSO bijdrage 2022-2023

Wij wijzen u op de brief die u begin oktober 2022 heeft ontvangen over de vrijwillige ouderbijdrage voor de tussenschoolse opvang voor dit schooljaar. Dit is de bijdrage voor de vrijwilligers die de pauzes opvangen van de leerkrachten. Als u uw vrijwillige bijdrage al heeft voldaan, dank daarvoor. Als u de brief kwijt bent, kunt u deze verkrijgen bij de administratie of een e-mail sturen naar administratie@kbsfranciscus.nl.

Graag herinneren we u aan het betalen van de tweede termijn (€ 25,-) indien u in 3 gelijke delen deze bijdrage betaald. Uiteraard kunt u de bijdrage van € 75,00 ook nog in één keer betalen. Leerlingen die later dit schooljaar zijn ingestroomd/instromen betalen een lager bedrag. Daar heeft u een andere brief voor ontvangen. Bent u in het bezit van een u-pas, dan kunt u een kopie inleveren bij de administratie. Als school zullen wij dan de ouderbijdrage (€ 45,-) en de tso bijdrage (€ 75,-) van de u-pas afschrijven.

 

Oproep TSO vrijwilligers

Voor de opvang van de leerlingen tijdens de pauzes van de leerkrachten zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers voor de maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag die met de leerlingen willen eten in de klas/ buiten spelen tijdens de middagpauze. Indien u interesse heeft en als u beschikbaar bent van 11.30 uur tot 13.15 uur, dan horen wij dat graag. U ontvangt een vrijwilligersbijdrage per keer. Het is niet mogelijk om jongere broertjes of zusjes mee te nemen. Voor verdere informatie/inlichtingen/aanmelden kunt u een mail sturen naar: tso@kbsfranciscus.nl.

 

Aanvraag verlof

Als school ontvangen we geregeld verlofaanvragen van ouder(s) of verzorger(s) die in de veronderstelling zijn dat leerlingen ouder dan 5 jaar buiten de schoolvakanties op vakantie kunnen gaan. Dit is echter alleen van toepassing als een ouder of verzorger vanwege seizoensgebonden werkzaamheden maar één keer per jaar op vakantie kan en het onmogelijk is om dit binnen de vakanties op te nemen. De school heeft hierbij een verklaring nodig van de werkgever, waarin dit wordt bevestigd. In de schoolgids (zie website van de school) of op de website van de overheid treft u alle regels rondom verlof, waar wij ons als school aan moeten houden. Om teleurstelling te voorkomen is het goed om deze regels en afspraken vooraf te controleren.

 

Jeugdvoetbalevent OSM’75

Tijdens de voorjaarsvakantie organiseert Jeugdvoetbalopleiding haar sportieve Jeugdvoetbaldagen op de locatie van OSM’75 in Maarssen. De jeugdvoetbaldagen zullen plaatsvinden tijdens de voorjaarsvakantie op donderdag 2 en vrijdag 3 maart 2023, op het complex van OSM’75 in Maarssen, van 10.00 uur tot 16.15 uur. Alle kinderen van 5 tot en met 15 jaar kunnen hier aan deelnemen. Van keeper tot spits, iedereen is welkom! Je hoeft geen lid te zijn van een bepaalde vereniging, iedereen kan zich aanmelden! Voor meer informatie/kosten en inschrijven voor deze jeugdvoetbaldagen: https://www.jeugdvoetbaldagen.com/komende-jeugdvoetbaldagen

 

Schoolreis

Dinsdag 23 mei is het weer zover! De groepen 3 t/m 7 gaan op schoolreis. Dit jaar is de bestemming Duinrell in Wassenaar. Zoals jullie vast zullen weten, is in Duinrell ook het Tikibad. Hier zullen we geen gebruik van maken, dus de kinderen hoeven geen zwemspullen mee te nemen. Vrijdag 3 februari volgt via Parro een bericht met de vraag om hulpouders. Binnenkort ontvangt u nog meer informatie over de schoolreis.
We gaan er voor alle groepen een onvergetelijke dag van maken! Met vriendelijke groet, de Schoolreiscommissie

 

Webinar ouders

Op donderdag 9 februari, om 20.00 uur, is er een live webinar ‘Broertjes en zusjes, zo houd je het leuk!’ voor ouders met kinderen van 2 t/m 12 jaar. Voor verdere informatie of aanmelden zie link: www.kwadraad.nl/webinars

 

     Jarige personeelsleden in februari

 

Juf Noëlle            vrijdag 17 februari

 

Van harte gefeliciteerd! Een fijne dag en nog vele gezonde jaren toegewenst!

 

Agenda februari

maandag 6 februari Vandaag hebben de leerkrachten een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
dinsdag 7 en donderdag 9 februari De schoolfotograaf komt op deze dagen alle leerlingen op de foto zetten.
vrijdag 10 februari De groepen 3 vieren vandaag het Letterfeest!
maandag 13 februari Vanaf vandaag 08.00 uur kunt u zich inschrijven voor een rapportgesprek.
maandag 13 februari Vandaag hebben de kleutergroepen een onderbouwdag. De groepen 1, 1-2a, 1-2b en 1-2c zijn vrij.
maandag 13-17 februari Kijkochtend in de klassen. Van de leerkracht krijgt u te horen op welke ochtend de kijkochtend plaatsvindt.
donderdag 16 februari Tot vanmiddag 16.00 uur heeft u de gelegenheid zich in te tekenen voor een rapportgesprek.
vrijdag 17 februari Vandaag krijgen de leerlingen vanaf groep 3 het rapport mee en/of kunt u dit inzien in het Ouderportaal.
dinsdag 21 februari Vanavond zijn de rapportgesprekken en gesprekken over het definitief advies voor de leerlingen van groep 8.
donderdag 23 februari Ook vanavond zijn er rapportgesprekken en gesprekken over het definitief advies voor de leerlingen van de groepen 8.
vrijdag 24 februari We vieren carnaval op school! Iedereen mag verkleed komen! We gaan er wat gezelligs van maken!

Alle kinderen zijn op deze dag om 12.30 uur uit.

maandag 27 februari- vrijdag 3 maart Krokusvakantie. Wij wensen iedereen een fijne vakantie.