Maandmemo oktober 2022

Maandmemo oktober 2022

Maandmemo oktober 2022

1 oktober 2022

Beste ouder(s), verzorger(s),

Vorige week is de herfst gestart en dat hebben we aan het weer meteen kunnen merken. De temperatuur ging flink naar beneden en we kregen de nodige regen over ons heen.
Nu de eerste zes schoolweken erop zitten beginnen de leerlingen weer goed in het ritme te komen en zijn ze veelal weer gewend aan de nieuwe leerkracht(en) of klas. Als voorbereiding op de kinderboekenweek is de leesconsulent van bibliotheek in alle klassen geweest om boeken te promoten en om voor te lezen. Aankomende periode zal de school weer vol in het teken staan van lezen tijdens de kinderboekenweek. Een leuke tijd, waarbij kinderen ervaren hoe heerlijk lezen kan zijn. Als ouder weet ik hoe lastig het soms is om ook thuis aandacht aan lezen te besteden en schiet het voorlezen of samen lezen er nog wel eens bij in.

Dit is een punt wat mijn aandacht heeft. Wellicht herkent u dat ook?

Voor nu wens ik u in ieder geval veel leesplezier met deze maandmemo.

Met vriendelijke groet,

Stephan van Slooten

 

Jaarplan / Corona beleidsplan

In de vorige maandmemo is er aangegeven dat er twee documenten binnen de MR zouden worden besproken. Dit is het jaarplan met alle aandachtspunten voor aankomend schooljaar en het corona beleidsplan dat alle scholen vóór 1 oktober moeten hebben gerealiseerd. Beide documenten zijn vastgesteld en terug te vinden op de website van de school of te lezen via de link: jaarplan en/of corona beleidsplan.

 

Studiedag

Volgende week vrijdag heeft het team een studiedag en hebben de leerlingen vrij. Deze dag gaan we ons weer richten op het differentiëren in de groepen en het werken met doelen, waarbij de leerkrachten uitleg

krijgen hoe ze leerlingen nog meer kunnen betrekken bij de doelen van de lessen en deze kunnen aanpassen aan de groep en/of de leerling. Als school hebben we tal van materialen in huis om de leerlingen op eigen niveau te laten werken, maar met alleen materialen ben je er niet. Juist de instructie is belangrijk om het beste uit deze leerling te halen. Bij de aankomende studiedag gaan we daar alles over leren.

 

Privacy-voorkeuren in Parro

Wij hebben u vorige maand gevraagd om de privacy-voorkeuren in Parro te controleren en eventueel aan te passen. In verband met verscherpte afspraken m.b.t. de AVG (privacy) is onder andere het kopje ‘ouderraad’ veranderd en vragen wij u om alle privacy-voorkeuren en gegevens in Parro nog éénmaal te controleren en aan te vullen of aan te passen. Wilt u dit vóór woensdag 5 oktober aanpassen? Hartelijk dank hiervoor.

 

TSO bijdrage schooljaar 2022-2023

Alle ouder(s)/verzorger(s) ontvangen aanstaande maandag een brief over de vrijwillige bijdrage voor de TSO. Net als voorgaande schooljaren is de genoemde bijdrage van € 75,- nodig om hulpouders in te zetten om de leerkrachten te kunnen vervangen tijdens hun pauze. Voor de TSO mag een school een vrijwillige bijdrage vragen. Er is berekend dat met € 75,- per kind, naast alle overige inkomsten die de school krijgt (verhuur/overblijfgelden van de overheid), de kosten van de TSO bijna kunnen worden gedragen. Hierdoor hoeven wij maar een zeer gering bedrag uit ons onderwijsleerbudget te halen, waardoor de onderwijskwaliteit gewaarborgd blijft.

Een schoolteam heeft recht op een aaneengesloten pauze van een half uur tussen 10.00 uur en 14.00 uur. Voor deze pauze zetten wij hulpouders in om de kosten voor de TSO zo laag mogelijk te houden. Indien u nog vragen dan wel opmerkingen heeft over de bijdrage voor de TSO, kunt u contact opnemen met de directie. Wij danken u hartelijk voor de bijdrage.

 

Leerlingadministratie

Als uw zoon of dochter een broertje of zusje heeft dat in de tweede helft van het jaar 2023 of in het jaar 2024 de leeftijd van 4 jaar gaat bereiken en bij ons op school wil starten en nog niet bij ons staat ingeschreven, verzoeken wij u een inschrijfformulier aan te vragen bij de administratie. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar administratie@kbsfranciscus.nl.

 

Culturele activiteiten

Stichting Cultuurpromotie Gezinnen heeft voor leerlingen en ouders/verzorgers in Domstad Kids een ladder gemaakt met culturele activiteiten. Voor de maand oktober staan er veel leuke uitjes op, bijvoorbeeld kindercolleges in diverse musea, Jeugdtheater in de herfstvakantie en heel veel meer.

Hierbij de link: Domstad Kids. 

 

Fietsplekken

Het valt ons op dat er leerlingen met de fiets komen, die bij ons niet zijn aangemeld voor een fietsplek. Hierdoor is er niet voldoende ruimte voor leerlingen die wel een fietsplek hebben. Er zijn op onze schoolpleinen maar 100 fietsplekken te gebruiken, daarom werken wij met zogenaamde fietsplekken om deze zo eerlijk mogelijk te gebruiken.

In de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar hebben de ouders van de leerlingen die afgelopen jaar een fietsplek toegewezen hebben gekregen een e-mail ontvangen met de vraag of de fietsplek nog gewenst is voor aankomend schooljaar of dat de fietsplek weer teruggegeven kan worden. Als u geen e-mail ontvangen heeft in de eerste weken, heeft uw kind geen recht op een fietsplek. Als u binnen de aangegeven cirkel woont, is het niet mogelijk een fietsplek te krijgen. De school is dan op voldoende loopafstand. De fietsplekken voor dit schooljaar die bij ons zijn aangemeld zijn goedgekeurd. De ouders van de betreffende leerlingen zijn op de hoogte gesteld. Om de groepen bij elkaar te houden zijn we tot de volgende verdeling gekomen:

  • groepen 1 en 2: onder het raam bij de administratie;
  • groepen 3, 4 en 5: op het kleine plein achter de glijbaan;
  • groepen 6 t/m 8: op het grote plein.

Het is belangrijk dat leerlingen hun fietsen netjes naast elkaar plaatsen. Mochten er vragen zijn dan kunt u terecht bij de conciërge meester Bram.

 

Leerlingenraad

Op KBS Franciscus werken wij met een leerlingenraad. Uit elke groep vanaf groep 3 is er op Prinsjesdag een vertegenwoordiger gekozen door de leerlingen om de belangen van de groep te behartigen. In het jaar zijn er vier bijeenkomsten, waarbij de leerlingen met elkaar en de directeur praten over aandachtspunten en mogelijke verbeteringen die de school kan doorvoeren. Er zijn dit jaar weer 10 nieuwe leden gekozen en de eerste vergadering op vrijdag 30 september was een prettige eerste vergadering met de leerlingen.

 

Sam& voor alle kinderen

Schoolspullen, sporten, muziek- en zwemles, een verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt normaal voor alle kinderen in Nederland, maar niet elke ouder kan het betalen. Bent u een ouder die het financieel wat zwaarder heeft of kent u een kind dat opgroeit in deze situatie? Ga dan naar www.samenvoorallekinderen.nl Sam& zorgt ervoor dat de aanvraag bij de juiste organisatie terecht komt.

 

Naamdag Franciscus van Assisi

Op dinsdag 4 oktober is het feest op school want het is de naamdag van Franciscus. Alle leerlingen krijgen wat lekkers van de Ouderraad. Verder wordt er veel aandacht besteed aan het voorlezen van de verhalen over Franciscus.

 

U-pas informatie

Als school zijn wij aangemeld bij de U-pas van de gemeente Stichtse Vecht. U kunt voor dit schooljaar een bijdrage voor schoolactiviteiten aanvragen van maximaal € 125,-. Schoolactiviteiten zijn de activiteiten die de school organiseert voor scholieren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Denk aan een werkweek, excursies of een schoolkamp. Hieraan kan maximaal € 125,- van het kindbudget worden besteed. Indien u een U-pas heeft, kunt u een kopie inleveren bij de administratie. Er zal dan € 120,- worden ingediend voor de bijdrage oudervereniging

(€ 45,-) en een bijdrage voor de TSO (€ 75,-).

 

Geen schoolfruit meer

Voor aankomend schooljaar hebben wij als school besloten niet mee te doen met het gesubsidieerde schoolfruitproject, waarbij de school voor een aantal dagen in de week groente of fruit krijgt om aan te bieden aan de leerlingen. We merkten dat de kwaliteit steeds minder werd en er weinig tot geen variatie was. De organisatie zelf gaf aan te weinig subsidie te ontvangen om het project goed neer te zetten, nu alle prijzen zijn gestegen. Volgend schooljaar zullen we contact opnemen met de organisatie en kijken we of er veranderingen zijn en of we eventueel weer gebruik gaan maken van het project.

 

Kinderboekenweek

Van 5 oktober t/m 16 oktober begint de kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is Gi-ga-groen. Een leuk thema waar veel verschillende activiteiten bij passen. Op woensdag 5 oktober zal de kinderboekenweek geopend worden door middel van een toneelstuk. Tijdens de Kinderboekenweek zal er vooral extra aandacht worden geschonken aan het leesplezier en leesbevordering bij de kinderen. Daarnaast gaan er veel klassen op bezoek bij het MEC waar ze Gi-Ga-Groene avonturen gaan beleven in de struintuin.

De kinderboekenweek wordt in de klassen afgesloten op vrijdag 14 oktober door het uitreiken van de Gouden Griffels en de Gouden Penselen.

 

Dag van de leraar

Op woensdag 5 oktober is het ‘de dag van de leraar’. Alle leerkrachten zullen deze dag in het zonnetje worden gezet voor al hun prestaties het afgelopen schooljaar! Wij zijn heel blij met zo’n geweldig team van harde en betrokken werkers!!!!

 

                   Jarige personeelsleden:                                     

1 oktober juf Mariska

15 oktober juf Anita

20 oktober juf Sigrid

 

Allemaal van harte gefeliciteerd! Een fijne dag en nog vele gezonde jaren toegewenst!

 

Agenda oktober

dinsdag 4 oktober Franciscusdag.
woensdag 5 oktober Dag van de leraar.

 

Opening Kinderboekenweek.

donderdag 6 oktober Groep 3a gaat van 10.15 uur tot 11.15 uur naar het MEC. Graag oude kleding en schoenen aan.

 

Groep 6 maakt vandaag een herfstwandeling samen met de polderwachter.

vrijdag 7 oktober Studiedag, alle leerlingen zijn vrij.
maandag 10 oktober Groep 8 gaat vandaag naar Gi-ga-groene avonturen! bij het MEC. Graag oude schoenen/laarzen aan en eventueel schone kleding en een handdoek meenemen.
dinsdag 11 oktober Groep 3b gaat vandaag naar Gi-ga-groene avonturen! bij het MEC. Graag oude schoenen/laarzen aan en eventueel schone kleding en een handdoek meenemen.

 

Vandaag gaan alle kleutergroepen naar de struintuin bij het MEC.

 

Vanavond vergadert de GMR.

vrijdag 14 oktober Groep 7b gaat vandaag van 10.15 uur tot 11.15 uur naar Gi-ga-groene avonturen! bij het MEC. Graag oude schoenen/laarzen aan en eventueel schone kleding en een handdoek meenemen.
woensdag 19 oktober Juf Anouk viert haar verjaardag in groep 4A.
vrijdag 21 oktober Vandaag viert juf Mariska haar verjaardag in groep 7B. De leerlingen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen. We gaan er een gezellig feestje van maken!

 

Alle leerlingen om 12.30 uur uit.

maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober Herfstvakantie