Maandmemo november 2022

Maandmemo november 2022

Maandmemo november 2022

1 november 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Na een relatief lang stuk na de zomervakantie is vanmiddag de herfstvakantie gestart. Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn er echt aan toe, na zo’n eerste periode waarin de groep is neergezet. Ik realiseer mij terwijl ik dit schrijf dat we een voorrecht hebben in het onderwijs met zoveel vakantie en (eigenlijk) niet mogen klagen, maar er is de afgelopen weken zo enorm hard gewerkt dat iedereen het echt heeft verdiend. Ik hoop dat u als ouder(s)/verzorger(s) ook de gelegenheid heeft om even op adem te komen voor we de periode naar de kerstvakantie ingaan.

Een fijne herfstvakantie gewenst.

Met vriendelijke groet,

Stephan van Slooten

 

Personeel

Op vrijdag 21 oktober was de laatste werkdag van meester Michiel. Na schooltijd hebben we als team afscheid van hem genomen. We danken hem voor de vele jaren op de Franciscus en wensen hem veel succes met zijn eigen tennis/padelschool.

Met het vertrek van meester Michiel is een vacature ontstaan. We kunnen u melden dat we een geschikte vervanger hebben gevonden. Binnenkort zal deze zich aan u voorstellen en vanaf dinsdag 22 november de gymlessen overnemen.

Na de herfstvakantie zal de vierde kleutergroep worden geopend. Deze zogenaamde instroomgroep zal met een klein groepje leerlingen starten en gaandeweg het jaar volstromen. Juf Tamara en juf Daniëlle zijn de leerkrachten van deze groep.

Afgelopen periode heeft juf Tamara op maandag en dinsdag in groep 3b gestaan. Nu de instroomgroep start zal zij naar haar eigen groep gaan en zal juf Angelique op maandag en dinsdag naast Ivanka in groep 3b staan. Hiermee hebben we de formatie weer prachtig rond, waarbij we ons bijna onderscheiden van de rest van Nederland. Op dit moment zijn we in gesprek met een leerkracht om nog meer inzet voor de groepen te creëren.

 

TSO-bijdrage

Geweldig om te zien hoeveel ouder(s)/verzorger(s) inmiddels de vrijwillige TSO bijdrage hebben betaald. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan hopen wij uw bijdrage spoedig te mogen ontvangen. Omdat we dit jaar met een aparte link per groep werken, zal voor de zekerheid nogmaals per groep de brief met de link samen met deze maandmemo worden verstuurd.

 

Jaarvergadering Ouderraad

Alle ouders van onze leerlingen zijn lid van de Oudervereniging van onze school. Wij noemen dit de Ouderraad. Deze Ouderraad organiseert donderdag 3 november de jaarvergadering. Tijdens deze vergadering kunt u kennis maken met de ouders die in de Ouderraad zitten, hoort u welke activiteiten er gepland zijn voor dit schooljaar en zal er financiële verantwoording worden afgelegd. Ook wordt de ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld. U bent van harte uitgenodigd bij deze vergadering. De vergadering start om 19:00 uur op onze school.

 

Gespreksavond

Op donderdag 17 november zal de eerste gespreksavond van dit schooljaar plaatsvinden.

Indien u niet door de leerkracht bent uitgenodigd, maar wel graag op gesprek zou willen komen tijdens de gespreksavond, kunt u dit bij de leerkracht kenbaar maken via de mail of een Parro-bericht tot uiterlijk 7 november. Ouders die kenbaar hebben gemaakt dat ze een gesprek willen, krijgen een uitnodiging via Parro en kunnen zich dan zelf inschrijven voor een openstaande tijd. Op 10 november vanaf 8.00 uur zullen wij via Parro de plaatsen openzetten voor de groepen 1 t/m 7. Het is raadzaam om tussen de gesprekken van eventuele broertjes of zusjes een minimale tijd van 10 minuten in te plannen. Dit voor een zo soepel mogelijke doorstroom.

Op dinsdag 15 november en donderdag 17 november zal voor groep 8 de uitslag van de NIO worden besproken. Ouders en leerlingen ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

 

U-pas informatie

Als school zijn wij aangemeld bij de U-pas van de gemeente Stichtse Vecht. U kunt voor dit schooljaar een bijdrage voor schoolactiviteiten aanvragen van maximaal €125,-.“Schoolactiviteiten zijn de activiteiten die de school organiseert voor scholieren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Denk aan een werkweek, excursies of een schoolkamp. Hieraan kan maximaal €125,- van het kindbudget worden besteed.”

Indien u een U-pas heeft, kunt u een kopie inleveren bij de administratie. In overleg zal er €120,- worden ingediend voor de bijdrage oudervereniging (€45,-) en een bijdrage voor de TSO (€75,-).

 

Luizen

Wij willen u vragen om na de vakantie thuis uw kind(eren) te controleren op luizen. Mochten er luizen geconstateerd worden bij uw kind, wilt u dan de leerkracht(en) op de hoogte brengen door een mail of Parro te sturen? Alvast bedankt.

 

Kanvas

Op KBS Franciscus hechten wij veel waarde aan sociale veiligheid.

We gebruiken daarom de Kanjertraining om de sociale-emotionele ontwikkeling van de leerlingen te volgen en waar nodig te sturen.

Begin dit schooljaar zijn we in iedere groep gestart met de Gouden Weken en geven nu elke week lessen uit de Kanjertraining.

Om de ontwikkeling van de leerlingen op sociaal gebied bij te houden, vullen de leerkrachten twee keer per jaar (november/mei) een docentenvragenlijst in over elk kind.

Vanaf groep 5 vullen de leerlingen ook zelf vragenlijsten in: een sociogram, een leerlingvragenlijst en een sociale veiligheidslijst. Op die manier krijgen de leerkrachten een helder beeld van hoe een leerling zich voelt, gecombineerd met het beeld van de leerkracht.

 

Talentenatelier

Iedere leerling heeft talenten en deze verschillen van elkaar. De ene leerling vindt koken heel leuk, de andere leerling houdt meer van knutselen of timmeren. Om deze talenten te ontwikkelen, en om eens een talent te ontdekken waarvan je niet eens wist dat je die in je had, hebben we het talentenatelier opgezet. De leerlingen kunnen zich opgeven voor een workshop naar keuze. Op maandag 7, 14 en 21 november gaan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 van 13.15 uur tot 14.15 uur deze workshops volgen. We werken hierbij bewust groepsdoorbroken (groepen 3 t/m 5 en de leerlingen 6 t/m 8 bij elkaar), zodat leerlingen samen kunnen werken en leren. Wij zijn enorm benieuwd naar alle talenten van iedereen en hebben er heel veel zin in!

 

Kindpakket Stichtse Vecht

In Stichtse Vecht moeten alle kinderen mee kunnen doen. Zodat zij kunnen sporten, muziekles volgen en mee kunnen op schoolreisjes. Het inkomen van hun ouders mag daarbij geen belemmering zijn. In Stichtse Vecht is er daarom een Kindpakket: verschillende regelingen en vergoedingen om kinderen en hun ouders te ondersteunen. In de onderstaande link vindt u meer informatie over het kindpakket:

https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4418/kindpakket/

 

In deze link treft u de flyer voor het kindpakket:

Infographic Kindpakket Stichtse Vecht februari 2020

 

Iedere dinsdagmiddag is er een inloopspreekuur in de bibliotheek in Maarssenbroek (Safari), zie onderstaande link:

https://www.bibliotheekavv.nl/agenda/cip.18102022.html

 

Activiteiten ouders lokaal Stichtse Vecht

Stichtse Vecht organiseert de volgende activiteit voor ouders:

01 NOV  Zoom Workshop Bang in het Donker.

Alle activiteiten zijn gratis. Voor een volledig overzicht van de activiteiten zie: https://stichtsevecht.ouderslokaal.nl/activiteiten.

 

Ziekmeldingen

Als u uw zoon of dochter ziek wilt melden kan dit via het telefoonnummer van de school. De leerkrachten lezen geen berichten via Parro meer na 8:15 uur. Onze school is bereikbaar op telefoonnummer 0346-562629.

U krijgt altijd een keuzemenu. Kies een 0 als u uw kind wilt ziekmelden.

U hoort dan het antwoordapparaat waar u een boodschap kunt achterlaten. Kies een 1 als u iemand van het team wilt spreken.

 

Brandoefening

Afgelopen woensdag 19 oktober hebben we binnen de school een brandoefening gehouden. In een schooljaar houden wij meerdere keren per jaar een brandoefening (aangekondigd en onaangekondigd). Bij de laatste brandoefening was er ook een rookmachine en een lotus die gered moest worden. Door brandoefeningen te houden oefenen de leerlingen en leerkrachten wat ze moeten doen als het brandalarm afgaat. De ontruiming werd door zowel de leerlingen als leerkrachten goed gedaan en iedereen was snel buiten. In de middag hebben de leerkrachten met BHV een cursus gehad om alle informatie over EHBO en brand weer op te frissen.

 

Jarige personeelsleden

 

22 november meester Bram

25 november pastor Hedwig

29 november juf Angelique

 

Allemaal van harte gefeliciteerd! Een fijne dag en nog vele gezonde jaren toegewenst!

 

 

Agenda

donderdag 3 november Groep 1-2a gaat vandaag naar De Kookschool in Almere.

Vanavond om 19:00 uur is er een algemene jaarvergadering van de Ouderraad. U bent van harte welkom.

vrijdag 4 november Onderbouwdag. De groepen 1, 1-2a, 1-2b en 1-2c zijn vandaag vrij.
maandag 7 november Start Talentenatelier voor groepen 3 t/m 8 van 13:15 uur t/m 14:15 uur.
maandag 7 november Tot en met vandaag (15.00 uur) kunt u zich via Parro bij de leerkracht aanmelden voor de gespreksavond (gr 1 t/m 7).
donderdag 10 november Ouder(s) en verzorger(s) die zich hebben opgegeven voor de gespreksavond kunnen zich vanaf 08:00 uur intekenen via Parro.
zaterdag 12 november Eindelijk is het dan zover… Sint Nicolaas komt aan in Hellevoetsluis!
maandag 14 november Talentenatelier voor groepen 3 t/m 8 van 13:15 uur t/m 14:15 uur.

Vandaag gaan de groepen 1-2a, 1-2b en 1-2c  naar het huis van Sinterklaas.

De groepen 5 t/m 8 krijgen vandaag een brief met een verlanglijstje voor lootjes trekken mee naar huis om dit thuis in te vullen. Graag vóór donderdag 17 november bij de leerkracht inleveren.

Vanavond is er een versier- en inpakavond voor Sinterklaas vanaf 19:00 uur. Via de leerkracht worden ouders gevraagd te komen helpen met versieren van de school.

dinsdag 15 november

 
Vanavond zijn er gesprekken met ouders en leerlingen uit groep 8 over de uitslag van de NIO. U wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
donderdag 17 november Vandaag worden er lootjes getrokken in de groepen 5 t/m 8.

Vanavond is de gespreksavond voor ouders van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 7.

Vanavond zijn er ook gesprekken met ouders en leerlingen uit groep 8 over de uitslag van de NIO. U wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

maandag 21 november Laatste keer Talentenatelier voor groep 3 t/m 8 van 13:15 uur t/m 14:15 uur.
dinsdag 22 november Alle leerlingen van de school mogen hun schoen zetten.
donderdag 24 november Alle leerlingen van de groepen 3 gaan naar het huis van Sinterklaas.
woensdag 30 november Spelochtend bij de kleuterklassen. De kleuters mogen vandaag zelf een spelletje van thuis meenemen, wat met meerdere leerlingen gespeeld kan worden.
maandag 5 december Sinterklaasviering op school. Alle leerlingen worden op de normale tijd op school verwacht en houden hun jas in de klas nog even aan. De leerlingen zijn op de normale schooltijd uit.